Overblijven

 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen van 12.00 uur tot 13.00 uur tijdens de middagpauze op school overblijven. Het overblijven wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van schoolleiding. Op iedere locatie is een vaste groep overblijfhulpen voor de dagelijkse gang van zaken zorgen.
De kinderen eten samen met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan ze naar buiten, waar de overblijfhulpen toezicht houden. Het laatste kwartier weer samen met twee leerkrachten.
Als het regent blijven de kinderen binnen. Voor vragen en opmerkingen m.b.t. het overblijven kunt u in eerste instantie bij de coördinator van het overblijven terecht.

Coördinator Vullingsweg Mevr. 
Coördinator Benzenraderweg Mevr. Yvonne Chaudry

In voorkomende gevallen kunt u ook de schoolleiding, mevr. Leonie Schepers-Godschalk, aanspreken.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden:
één dag per week € 30,00 per jaar exclusief drinken € 38,00 per jaar inclusief drinken
2 dagen per week € 49,00 per jaar exclusief drinken € 58,00 per jaar inclusief drinken
3 dagen per week € 63,00 per jaar exclusief drinken € 73,00 per jaar inclusief drinken
4 dagen per week € 77,00 per jaar exclusief drinken € 90,00 per jaar inclusief drinken


Bij incidenteel overblijven dient u 's ochtends € 1,50 , inclusief drinken, te voldoen bij de administratie. 

Aanmelden geschiedt middels het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de schooladministratie. Om tussentijds aan te melden of iets te wijzigen aan het overblijven, neemt u contact op met de schooladministratie.