Inspectie


De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar. De school wordt één keer per 4 jaar bezocht. De inspecteur heeft gesprekken met de directie, IBers, personeel en eventueel ouders/leerlingen. Ook bezoekt hij de groepen.
Onze inspecteur is Dhr. van Herpt.

Het laatste inspectiebezoek was op 30 maart 2016.

De inspecteur was meer dan tevreden!
De inspectie is van oordeel dat de school in hoge mate werkt aan haar verbeteractiviteiten. De beschrijving is duidelijk en volledig. Ook de evaluatie geeft een eerlijk beeld van successen en belemmeringen.
De school kent een adequaat en uitgebreid systeem waarmee zorgleerlingen kunnen worden gesignaleerd. De handelingsplannen worden opgesteld door de interne begeleiders. De uitvoering berust grotendels bij de groepsleerkrachten. In de groepen was wat er op papier stond zichtbaar terug te vinden. De kwalitiet van de handelingsplannen is zonder meer goed te noemen.
Ook de opbrengsten zijn voldoende.

Conclusie
De inspectie concludeert dat de kwalitiet van het onderwijs op obs de Tovercirkel op de onderzochte onderdelen op orde is. In het onderzoel is gebleken dat het onderwijs op die gebieden geen of nauwelijks tekortkomingen kent. Kijk hier voor het hele rapport.


Meer informatie over de inspectie vindt u op de website van de inspectie:
Website: www.onderwijsinspectie.nl
E-mail: info@owinsp.nl (info (at) owinsp (dot) nl)
Vragen over onderwijs : 0800 - 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111