Hoe werken wij?


Onze interne organisatie
Optimaal onderwijs bieden aan onze leerlingen, dat vinden wij belangrijk. Daarom kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk met de leerling samen te werken. We zorgen ervoor dat het kind zich prettig voelt en graag naar school komt.

Schoolleiding
Bert Gubbels is directeur van beide locaties. Samen met de locatieleidsters zorgen ze voor het dagelijks reilen en zeilen van de Tovercirkel. De locatieleidster is het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directrice.

De locatieleidsters zijn:
  • locatie Heerlerbaan: Patricia Maenen. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
  • locatie Douve Weien:  Marie-José Grooten. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Interne begeleiding / leerlingzorg:
Patricia Maenen coördineert samen met de zorgleerkrachten(IB'ers) de leerlingenzorg en uitvoering van onderdelen van de schoolontwikkelingen . Mede dankzij de ondersteuning van onze zorgleerkrachten kunnen wij als team kwalitatief goed onderwijs bieden.

De hoofd IBer is Patricia Maenen: locatie VW en BW
  • Zorgleerkracht IB Locatie: Heerlerbaan, Vullingsweg: Sandra Everhartz
  • Zorgleerkracht IB Locatie: Douve Weien, Benzenraderweg: Nancy Kisters
Bouwcoördinatoren
Op de Tovercirkel werken we met 3 bouwen. Iedere bouw heeft zijn eigen coördinator.

De coördinatoren zijn:
  • Linda Janssen, Coördinator onderbouw (groep 1 en 2) 
  • Sarah Kaiser, Coördinator middenbouw (groep 3 t/m 5) 
  • Anouk Persoon, Coördinator bovenbouw (groep 6 t/m 8) 

ICT
Verantwoordelijk voor zaken rondom ICT zijn:
  • Marie-José Grooten locatie Benzenraderweg
  • Sarah Kaiser locatie Vullingsweg