Groep 3 2022-2023

 Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Willy  in de groep. Op donderdag en vrijdag is juf Sonja in de groep.














 

Afgelopen schooljaren

Thema Ridders en kastelen


Na de Meivakantie begonnen we op school met het thema "Ridders en kastelen". We lazen in groep 3 samen met de juffen een heleboel boeken over ridders en hun kastelen en kwamen zo een heleboel te weten over hun leven. We schreven verhaaltjes, maakten woordkaartjes en tekeningen, keken naar filmpjes over ridders en knutselden een heleboel leuke dingen. Als afsluiting van het thema brachten we op vrijdag 10 juni een bezoek aan kasteel Hoensbroek, samen met de kleutergroepen.
Bij het kasteel was er een juffrouw die ons rond ging leiden. Ze vertelde een heleboel over het kasteel en stelde ook vragen. Natuurlijk konden we die goed beantwoorden, omdat we op school heel hard aan het thema hadden gewerkt. Ze vroeg bijvoorbeeld hoe zo'n brug heette die je omhoog kunt halen en hoe het water om het kasteel heette: een ophaalbrug en de slotgracht. Op de binnenplaats van het kasteel stond een echt schavot, waar een paar kinderen met hun hoofd en handen in mochten gaan staan. Gelukkig werden ze snel "bevrijd". In de tijd van de ridders moesten misdadigers daar heel lang in blijven staan en kregen ze tomaten en eieren in hun gezicht gegooid!
Binnen in het kasteel gingen we een kijkje nemen in de keuken, de eetzaal, de slaapkamer, op de zolder en in de kelder. Ook keken we in de kerker, waar gevangenen vast werden gehouden. Na de rondleiding was het tijd voor het tussendoortje, gezellig samen op de zolder. Daarna gingen we in groepjes opdrachten doen door het kasteel, zodat iedereen straks zijn diploma voor "page" kon verdienen. Voordat je vroeger ridder werd, kon je als je ongeveer zeven jaar was, eerst page worden. Tot slot mochten we nog lekker buitenspelen op de binnen plaats. Daar waren een springkussen en nog een paar leuke spellen. Toen was het tijd om weer terug naar school te gaan.
Op school was er die vrijdagmiddag ook een tentoonstelling over het thema. Er kwamen een heleboel ouders kijken naar alle kunstwerken die we gemaakt hadden! Tot slot kregen we allemaal ons Page-diploma, dik verdiend!
Het was een erg leuk thema en we hebben er veel interessante en leuke dingen bijgeleerd!


       ​ ​​​​​​  



Lezen is Leuk en Leerzaam!! 

Lezen is een belangrijk onderdeel in groep 3!
We lezen dan ook heel veel op allerlei manieren:
We lezen alleen,hardop of in tweetallen, in een groepje…
We lezen samen, om de beurt, we lezen voor of in koor…..
Dan lezen we allemaal tegelijk….
We doen aan podium-lezen,dan mag je zelf iets voordragen of lezen
wat je zelf leuk vindt.
We hebben een leeshoek met kussentjes en dekens.
Er zijn leesboeken-biebboeken,kijkboeken, themaboeken, dierenboeken
Voorleesboeken,prentenboeken…
Kortom je vindt in de hele klas allerlei soorten boekjes staan.

 
 




 


Talenten

In onze groep vinden we naast de dag-dagelijkse activiteiten,
zoals Taal, Rekenen, Lezen, Spelling en schrijven
onze TALENTEN ook heel erg belangrijk!!
We hebben hier in de klas samen aan gewerkt.
Iedereen heeft over zijn of haar Talenten verteld.
We hebben ook allemaal een Talentencirkel gemaakt.




 

Thema "Ridders en Kastelen" 

In onze groep hebben we afgelopen maand gewerkt aan het thema "Ridders en Kastelen"

We zijn gestart met een "Wat wat je al allemaal-kring"

Daarna konden we nadenken over onze onderzoeksvragen: "Wat willen we graag allemaal

te weten komen over het thema"?

Ook werkten we rondom het boek "Ridder Roel en de Draak"

Er werden zelf allerlei verhalen geschreven en getekend. Er werd een Kasteelpoort gemaakt

Met Ridder Hoen van Kasteel Hoensbroek.We maakten Ridders, Jonkvrouwen ,Kastelen,

Draken,paarden……..Er werden ook dramalessen gegeven tijdens dit thema vanuit "Het Laagland"

Dat was heel leuk!! We leerden "Ridderliedjes van Ridder Florian"en van de Muziekmeester,Jan…

Er werden allemaal Kastelen gebouwd van constructie-materiaal en kosteloos materiaal.

Hoogtepunt was natuurlijk Het Kasteelbezoek "Hoensbroek"

Hier konden de kinderen met eigen ogen aanschouwen, wat we allemaal verteld hadden in de klas.

Het was weer een superleuk en leerzaam thema!!